Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

Registrácia na 2% dane

Postup pri registrácii do Zoznamu prijímateľov

Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011 prebieha u ktoréhokoľvek notára od 1.septembra 2010 do 15.decembra 2010.

Organizácia musela vzniknúť v roku 2009 a skôr, aby sa mohla v tomto roku registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011 (teda organizácie, ktoré vznikli v roku 2010 ešte nemôžu byť zapísané do Zoznamu prijímateľov 2%).

Štatutárny zástupca MVO alebo ním splnomocnená osoba pri registrácii ktorémukoľvek notárovi predloží:

1. rozhodnutie o registrácii, t.j. o založení organizácie s právnou subjektivitou, vrátane potvrdenia o pridelení IČO

2. Stanovy, Štatút alebo iný dokument, ktorým sa organizácia riadi a z ktorého je zrejmý predmet činnosti organizácie

3. potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že daná MVO nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti

4. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že MVO nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci MVO poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak MVO nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.

5. potvrdenie banky o vedení účtu danej MVO, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje. Ak ste v roku 2010 získali z 2% viac ako 33000 €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2% a previesť tam financie z 2%. V tomto prípade notárovi preukazujete už Potvrdenie o vedení tohto nového účtu!

6. POZOR! Notár od Vás môže požadovať preukázanie aktuálnej existencie organizácie!!! Centrálny portál pre neziskový sektor www.1snsc.sk preto oslovil Komoru notárov SR so žiadosťou o zaslanie informácie, ako majú organizácie postupovať pri preukázaním aktuálnej existencie. Akonáhle získame konkrétny postup, okamžite ho tu zverejníme.

Žiadne potvrdenie od daňového úradu nepotrebujete.

 

Notár formou notárskej zápisnice osvedčí predloženie týchto dokumentov a údaje o prijímateľovi bez zbytočného odkladu oznámi Komore notárov SR, ktorá vedie Centrálny register prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15. januára 2011.

Ak mimovládna organizácia nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedená v registri a tým jej ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.

Organizácia sa v roku 2010 môže uchádzať o 2 % z dane od fyzických osôb aj od právnických osôb. MVO sa registrujú len raz (do jedného Zoznamu prijímateľov na daný rok), bez ohľadu na to, ktoré osoby budú oslovovať pre získanie 2% z dane.

 

REGISTRÁCIU JE POTREBNÉ OPAKOVAŤ KAŽDOROČNE !

bez ohľadu na to, či organizácia už bola, alebo nebola v predchádzajúcich rokoch zaradená v Zozname prijímateľov.

 

Aktualizované: 11.10.2010

 
Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one