Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

ORNAMENTNÍK

O R N A M E N T N Í K

/ Vlajky folklórnych súborov, skupín /

 

 

Niekoľko praktických pokynov :

Základné údaje pre vyhotovenie ornamentníkov :

a)      r o z m e r y  ornamentníkov vychádzajú z ich funkcie, spôsobov umiestňovania a z rozmerov základných materiálov. V zátvorkách sú uvedené rozmery ornamentníkov detských kolektívov :

š í r k a  -    90 cm -120 cm    / 60 cm - 70 cm /

d ĺ ž k a -  150 cm - 220 cm   / 90 cm - 120 cm /

 

Voľba rozmerov je v určených medziach ponechaná na navrhovateľoch a tvorcoch ornamentníka. Na túto voľbu vplýva základný materiál /domáce, kupované plátno, či iná textília /, počet písmen v názve / obce, súboru, skupiny /, výber a veľkosť ornamentov, členenie plochy a pod.

b)   Prístupy k  v ý t v a r n é m u   riešeniu :

       Na ornamentníkoch by sa mali uplatniť prvky a  motívy charakteristické pre tú - ktorú  oblasť či obec. Také, ktoré sa používali najmä na tradičných textíliách /odevných    súčiastkach, obrusoch, uterákoch, šatkách, plachtách, klinovníkoch, kútniciach a pod./, ale i také, ktoré sa nachádzali na drevených, kožených predmetoch, nástenných dekoráciách.     

      Voľba, výber motívov a prvkov sa však musí podriadiť technike, ktorou je možné ich   realizovať   pre   potreby   ornamentníka,   pôjde teda predovšetkým o techniky textilné.

       Z doterajšieho prístupu k tvorbe a stvárneniu ornamentníkov sa ukázalo, že voľba štylizovaných ornamentálnych motívov zväčšených na rozmery zodpovedajúce ploche ornamentníka v charakteristickej farebnosti sa ukázala veľmi úspešná a pôsobivá.

      Tak isto aj tvorba ornamentníkov radením pásov, vzorov, výšiviek, motívov, tak ako sa to podarilo viacerým. Nevylučuje sa však ani kombinácia viacerých postupov či aj ďalšie riešenia plochy ornamentníka.

Je potrebné rešpektovať tieto požiadavky :

·         dvojstrannosť riešenia ornamentníka s rovnakými či odlišnými stranami,

·         možnosť čistenia a žehlenia,

·         umiestnenie názvu obce, kolektívu v hornej časti ornamentníka,

·         technická realizácia, použitý materiál musí byť odolný aj voči drsnejším podmienkam /vietor, dážď, slnko/, používať treba teda pevnejšie a stálofarebné materiály.

Ornamentík musí pôsobiť ako kompaktný celok a s vhodným ukončením na dolnom okraji, ktoré by tiež malo vychádzať z tradičných techník.

c)    P í s m o :

-            veľkosť písma musí zodpovedať veľkosti ornamentníka a počtu používaných písmen,

-            pre čitateľnosť názvu z väčšej vzdialenosti sa vymedzuje rozpätie jeho výšky na 20 cm - 30 cm.

-          písmo má tvoriť s ostatnými časťami jeden celok,

-          typ písma má zodpovedať typom používaným na miestnych či regionálnych textíliách, odevných súčiastkach a pod. / uterákoch, plachtách, obrusoch, košeliach, halenách /, má byť zostavený z miestnych prvkov a motívov, technikou a farebnosťou má zodpovedať celkovému riešeniu ornamentníka,

-          dvojslovné názvy možno umiestniť v dvoch radoch nad sebou, v názvoch obcí možno použiť úradné skratky,

-          názov má byť umiestnený na oboch stranách ornamentníka, no možno použiť aj riešenie, v ktorom na jednej strane je názov kolektívu, na druhej  názov lokality, obci,...

 d)      Ú p r a v y  na nosenie, vyvesovanie a transport :

-          ornamentníky sa nosia a vyvesujú pomocou drevenej vodorovnej tyče, ktorá sa vsúva do puzdrá /záševku/  o priemere 5cm. Na túto nosnú tyč sa pripevnia kovové očká, v ktorých sú upevnené krúžky /ešte výhodnejšie sú karabínky/ so závesnými šnúrami, ramienkami, retiazkami a pod. Takto možno upevniť ornamentník na nosné tyče pre sprievod, na stožiare i na iné konštrukcie.

-          na chránenie ornamentníka pri transporte možno použiť priesvitný obal s PVC. Pre ornamentník navinutý na tyči sa osvedčili valcovité, veľkosti ornamentníka prispôsobené puzdrá /tašky/  z pogumovaných, nepremokavých materiálov. Praktické je i ucho na taške vhodné na nosenie pri  transporte.

 e)       D o k u m e n t á c i a :

      Od roku 1970 sa uskutočňuje písomná evidencia ornamentníkov, v nej sme sa usilovali zaznamenať ich navrhovateľov a tvorcov, rok vzniku i charakterizovať základné prvky, z ktorých je daný ornamentník /zástava/ vyhotovený.  Usilovali sme sa súčasne uskutočňovať i fotografickú dokumentáciu.


Evidenčný list ornamentníka obsahuje tieto údaje :

·         Názov obce, okresu, kolektívu /súboru, skupiny/ s uvedením, či ide o kolektív detí alebo mládeže a dospelých,

·         Meno, rok narodenia a zamestnanie navrhovateľov ornamentníka,

·         Meno, rok narodenia a zamestnanie realizátorov ornamentníka / s uvedením, ktoré časti kto vypracoval/,

·         Rok vyhotovenia ornamentníka,

·         Základné techniky, ktorými je ornamentník vyhotovený, použité prvky, motívy, ich pôvod,

·         Zvláštnosti spojené s realizáciou ornamentníka,

·         Miesto, adresa, kde je ornamentník uložený,

·         Použitie ornamentníka /kde sa použil po prvý raz, potom chronologicky zaznamenávame, kde všade a v ktorých rokoch kolektív ornamentník použil /na FFV, folklórnych festivaloch a prehliadkach doma i v zahraničí a pod./.

·         Fotografie ako doplnok dokumentácie minimálne 3ks.

·         Dátum, podpis a pečiatka zodpovedného vedúceho daného kolektívu.

      Tvorcovia a realizátori nových ornamentníkov alebo tí, ktorí si chcú pôvodný ornamentník prepracovať, môžu popri starostlivom skúmaní tradičných domácich textílií, po poradách so staršími obyvateľmi obce a najmä s odborníkmi, ktorí sa v obci podieľali na zhotovovaní krojov, tkanín a výšiviek, obrátiť i na pracovníkov výtvarných oddelení osvetových zariadení, pracovníkov múzeí, umeleckých škôl, etnografov i profesionálnych výtvarníkov. Poradenská služba by však nemala byť priamym navrhovateľom ornamentníka.

      V celkovom poňatí, pokiaľ ide o materiál, výtvarnú zložku a jej realizáciu by mala dominovať tvorivá a realizačná aktivita ľudových tvorcov - vyšívačiek, kresličiek ornamentov, tkáčok, krojových krajčírok a krajčírov, s účasťou zberateľov a uchovávateľov miestnych pamiatok. Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že väčšina ornamentníkov je skutočne kolektívnym dielom, zapájajúcim do folklórneho hnutia i tých, ktorí sa nevenujú aktívne spevu, tancu, alebo hudbe, neúčinkujú v žiadnom súbore alebo skupine.

Sú príkladom, ako by azda mala prebiehať vzájomná spolupráca v lokálnych spoločenstvách či v zariadeniach voľného času a tvorivých aktivitách.

V detských kolektívoch takáto konkrétna spolupráca, konfrontácia a podnecovanie fantázie, nápadov a ich integrácia do konkrétneho, realizovaného diela, ktoré navyše možno predstaviť tak širokej verejnosti, ako je to na festivaloch a slávnostiach, má iste výraznú stimulujúcu funkciu pre ďalšie aktivity a pozitívne formuje osobnosť mladého človeka, využívajúc jeho talent a všetky fyzické a duševné vlastnosti.

V prípade, že si chcete miesto pôvodného ornamentníka vyhotoviť nový, alebo je Váš ornamentník už priveľmi opotrebovaný a nemožno ho používať pri slávnostiach, ponúknite nám ho prosím na vykúpenie, čím takto bude dokumentovať Vašu tvorbu a tým i výtvarnú zložku nášho folklórneho hnutia.

 
Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one